Castellano | Galego
Ficha de inscrición IDIOMAS DO MUNDO 2022

Instrucións:

  • Mediante este formulario poderá realizar a solicitude no programa IDIOMAS DO MUNDO 2022
  • Todos os campos con asterisco deben de cubrirse obrigatoriamente.
  • Unha vez cuberta a solicitude, mostrarase unha ligazón para descargar e imprimir un xustificante a modo de confirmación do envío.
  • O xustificante debe imprimirse para ser asinado polo alumno/a e os pais ou titores. O documento firmado entregarase no rexistro xunto co resto de documentación

•Perdeu o xustificante da súa preinscrición? Obteña aquí unha copia.

•Descargue aquí o documento coas bases completas.

 

Datos do alumno/a Contacto
Nome: *
Apelidos: *
NIE/NIF:*
Data de nacemento:
Formato "dd/mm/aaaa"
Sexo:* Home Muller
Enderezo:*
CP:*
Poboación:*
Teléfono fixo:
Móbil:
Email:
Unha vez realizada a solicitude, enviaráselle unha copia do xustificante a esta dirección de email.
Centro de procedencia: *
Datos do/a proxenitor/a 1 / titor/a legal 1
Nome: *
Apelidos: *
NIE/NIF: *
Móbil:
Estado civil:*
Permite a consulta de datos fiscais na Axencia Tributaria*: Si Non
A non autorización ou achega de documentación xustificativa implica a renuncia a ser valorado no apartado da renda.
Permite a consulta do padrón (proxenitor e solicitante)*: Si Non
A non autorización ou achega de documentación xustificativa implica a renuncia a ser valorado.
Custodia*: Custodia compartida Custodia exclusiva deste proxenitor
Email:
Unha vez realizada a solicitude, enviaráselle unha copia do xustificante a esta dirección de email.
Datos do/a proxenitor/a 2 / titor/a legal 2 (Obrigatorios se a custodia é compartida)
Nome:
Apelidos:
NIF:
Móbil:
Estado civil:
Permite a consulta de datos fiscais na Axencia Tributaria*: Si Non
Se este proxenitor tamén ten a custodia, a non autorización ou achega de documentación xustificativa implica a renuncia a ser valorado no apartado da renda.
Permite a consulta do padrón*: Si Non
A non autorización ou achega de documentación xustificativa implica a renuncia a ser valorado.
Permite a consulta de datos fiscais na Axencia Tributaria:
Non se precisan os datos porque a custodia non é compartida
Permite a consulta do padrón:
Non se precisan os datos porque a custodia non é compartida
Email:
Unha vez realizada a solicitude, enviaráselle unha copia do xustificante a esta dirección de email.
Preferencias de Idioma
1ª Preferencia: *
2ª Preferencia:
Datos para o baremo
Nº persoas na unidade familiar:
Violencia no ámbito familiar:
O/A alumno/a presenta minusvalía:
Nota media 4º ESO:
Resultado de dividir entre o número de materias cursadas o resultado da suma das cualificacións obtidas.
Non se terá en conta a nota de relixión ou alternativa.
Nota Inglés 4º ESO:
Nota Francés 4º ESO/EOI:
Nota Alemán 4º ESO/EOI:
Nota Portugués 4º ESO/EOI:
A información indicada para o baremo será verificada a partir da documentación entregada nos rexistros municipais tal e como se especifica nas bases do programa.

Introduza o texto que ve na imaxe. Si non o ve correctamente, prema no ligazón Cargar outra imaxe para xerar unha nova imaxe.

Imaxe Captcha [Cargar outra imaxe]
Texto da imaxe *: