Castellano | Galego

Instrucións:

  • Os campos cun asterisco débense cubrir obrigatoriamente.
  • O NIF e Email introducidos para recuperar o xustificante deben coincidir cos de un dos proxenitores/titores legais ou cos do alumno.
  • No caso de que se creara máis dunha preinscrición asociada aos datos introducidos, todas elas serán enviadas no correo electrónico.

•Voltar ao formulario de solicitude.

 

Datos da nai/pai/titor legal ou do alumno
Email: *
A copia do xustificante reenviarase a este enderezo electrónico.
NIF: *

Introduza o texto que ve na imaxe. Si non o ve correctamente, prema no ligazón Cargar outra imaxe para xerar unha nova imaxe.

Imaxe Captcha [Cargar outra imaxe]
Texto da imaxe *: